دانشجویان و فراگیران محترم، هوشمند و تلاشگر، جزواتی که  فایل PDF آنها در زیر آمده و به شما ارایه می شود راهنمایی هستند تا مفاهیم پایه را درک نمایید. و شما به دانش مهندسی و مهارت نیازمند هستید که باید کتاب های زیاد مطالعه و تمرینات عملی انجام دهید تا دانش در شما تبدیل به مهارت شود.

مقطع

نام جزوه درسی

 

فوق دیپلم

سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

 

 

پیشگیری از حریق

 

 

 

 

کارشناسی

طراحی سیستمهای اعلام حریق

 

 

ضوابط، مقررات و استانداردهای ایمنی و آتش نشانی

 

 

طراحی سیستمهای اطفاء حریق

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

ضوابط، مقررات و استانداردهای ایمنی و آتش نشانی

 

 

ایمنی تصرفات پرخطر

 

 

 

 

مواد خطرناک-کارآموزی

طبقه بندی مواد خطرناک

 

مواد خطرناک-کاردانی

طبقه بندی مواد خطرناک

 

مواد خطرناک-معاون فرمانده

طبقه بندی مواد خطرناک، برچسب گذاری ، لباس هازمت

 

مواد خطرناک-فرمانده

طبقه بندی مواد خطرناک،  برچسب گذاری،  لباس هازمت،   کتاب ERG،   عملیات در حوادث

 

مواد خطرناک-دو هفته ای

طبقه بندی، برچسب گذاری،  لباس هازمت،   کتاب ERG،   عملیات در حوادث، پیشگیری،  گازها

 

 

شیمی حریق 1، شیمی حریق 2